Turn around – Tillväxt

Det pratas mycket och ofta om den lågkonjunktur vi nu har gått in i och många upplever en oro. Allt som oftast blir allmänna samhällskriser drabbande för just små och medelstora företag. ​

​Vad innebär en lågkonjunktur?​

En lågkonjunktur innebär att vi i samhället ser en nedgång i ekonomin. Produktionstillväxten minskar, arbetsmarknaden försämras, arbetslöshet ökar och hushåll och företag blir återhållsamma med sin konsumtion. En lågkonjunktur kan te sig olika och blir mer eller mindre svår. Generellt kan man säga att efterfrågan på varor och tjänster minskar. Vilket såklart innebär utmaningar för dig som företagare. SCB indikerar följande för BNP-utvecklingen 2023 ”Den svenska ekonomin går 2023 in i en lågkonjunktur. Både hushåll och företag pressas av den höga inflationen och det allt högre ränteläget. Hushållens reala disponibla inkomster minskar i år och hushållen drar därför markant ner på konsumtionen.”​

Du kanske redan har märkt av en minskad orderstock samtidigt som också intäkterna har börjat att gå ned och likviditeten är pressad. Så, vad kan du som företagare göra för att sitta lite lugnare i båten under tuffare tider? Har du inte redan börjat agera på de tidiga signalerna är det nu dags att se över din affär.​

Sök professionell hjälp: I en situation som denna kan det vara viktigt att söka professionell hjälp och stöd på områden som finans, marknadsföring, försäljning etc. Detta stöd kan ge dig en koherent plan för att ta rätt beslut och vända företagets situation. Det går självklart att vända även i en lågkonjunktur eller till och med om du hamnar i en turn-around situation. ​

Vi som rådgivare på ActMore har en lång och bred erfarenhet av tillväxtarbeten samt turn-around situationer och har haft uppdrag hos både tjänsteföretag och tillverkande företag. Den modell som vi arbetar efter bygger på ett nära samarbete med uppdragsgivaren med att analysera situationen företaget befinner sig i för att utveckla en plan för att hantera lågkonjunkturen eller till och med hantera en turn-around situation.​

Vill ni skapa en stabil plattform för ert företags framtid – kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

VÅGA VÄXA som företag!

VÅGA VÄXA som företag!

Fredagen den 1a oktober på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg genomförde vi en lyckad föreläsning med Jonas Fasth från Handelshögskolan i Göteborg....