Det pratas mycket och ofta om den lågkonjunktur vi nu har gått in i och många upplever en oro. Allt som oftast blir allmänna samhällskriser drabbande för just små och medelstora företag. ​ ​Vad...

läs mer